Tiếng Anh Lớp 12: She told me that she’d rather______ on the committee. A. not to serve B. not serving C. not serve D. serving not

Tiếng Anh Lớp 12: She told me that she’d rather______ on the committee. A. not to serve B. not serving C. not serve D. serving not, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ