Tiếng Anh Lớp 12: Receptionist: “ Good morning.” – Chris: “ Good morning. I’ve come to ____ Mrs. Dabria.” A. see

Tiếng Anh Lớp 12: Receptionist: “ Good morning.” – Chris: “ Good morning. I’ve come to ____ Mrs. Dabria.” A. see B. visit C. do business with D. hold a talk with, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ