Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words . A. Contain B. Express C . Carbon

Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words . A. Contain B. Express C . Carbon D. Obey, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words . A. Contain B. Express C . Carbon”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ