Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words . A. Opponent B . Personal C. Semester

Tiếng Anh Lớp 12: Pick out the word that has the primary stress different from that of the other words . A. Opponent B . Personal C. Semester D. Eternal, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ