Tiếng Anh Lớp 12: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Not only overe

Tiếng Anh Lớp 12: Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases. A. Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases. B. Apart from physical activities, eating too much also contributes to several deadly diseases. C. Both overeating and physical inactivity result from several deadly diseases. D. Overeating and physical inactivity are caused by several deadly diseases., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ