Tiếng Anh Lớp 12: Mai: “Wow,  I’ve never seen such a nice cell  phone,  Nam”  – Nam: “  ” A.     I agree with you B. Oh, I don’t know C. You’re welco

Tiếng Anh Lớp 12: Mai: “Wow,  I’ve never seen such a nice cell  phone,  Nam”  – Nam: “  ” A.     I agree with you B. Oh, I don’t know C. You’re welcome                                                D. Thank you. I’m glad you like it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ