Tiếng Anh Lớp 12: John’s eyes were _____ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front. A. such B. too C. so D.

Tiếng Anh Lớp 12: John’s eyes were _____ bad that he couldn’t read the number plate of the car in front. A. such B. too C. so D. very, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ