Tiếng Anh Lớp 12: John is studying hard. He doesn’t want to fail the exam. A. John is studying hard in Oder not to fail the next exam. B. Joh

Tiếng Anh Lớp 12: John is studying hard. He doesn’t want to fail the exam. A. John is studying hard in Oder not to fail the next exam. B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam. C. John is studying hard so as to fail the next exam. D. John is studying hard in Oder to not to fail the next exam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ