Tiếng Anh Lớp 12: John asked me ______that film the night before.      A. that I saw                 B. had I seen                 C. if I had seen

Tiếng Anh Lớp 12: John asked me ______that film the night before.      A. that I saw                 B. had I seen                 C. if I had seen             D. if had I seen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ