Tiếng Anh Lớp 12: Jack found it hard to ______ the loss of his little dog.      A. get over                    B. put off                      C. get a

Tiếng Anh Lớp 12: Jack found it hard to ______ the loss of his little dog.      A. get over                    B. put off                      C. get along                  D. turn over, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ