Tiếng Anh Lớp 12: It would be unfair to judge Jacob on such a brief acquaintanceship with him.(closest A. pleasant conversation

Tiếng Anh Lớp 12: It would be unfair to judge Jacob on such a brief acquaintanceship with him.(closest A. pleasant conversation                                 B. slight friendship C. quick companionship                                 D. mild similarity, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ