Tiếng Anh Lớp 12: If the ball _____ the line, that would have been the end of the game. A. had crossed B. crossed C. crosses D. cross

Tiếng Anh Lớp 12: If the ball _____ the line, that would have been the end of the game. A. had crossed B. crossed C. crosses D. cross, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ