Tiếng Anh Lớp 12: I was tired when you saw me because I____for the exam. A. studied B. have been studying C. had been studying D. wou

Tiếng Anh Lớp 12: I was tired when you saw me because I____for the exam. A. studied B. have been studying C. had been studying D. would study, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ