Tiếng Anh Lớp 12: _______ I moved in my new apartment, my neighbors have come to my house twice.       A. because                          B. since

Tiếng Anh Lớp 12: _______ I moved in my new apartment, my neighbors have come to my house twice.       A. because                          B. since                               C. when                            D. after, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ