Tiếng Anh Lớp 12: I_______ in the lounge for ten minutes. A.was told waiting B. was told to wait C.was telling to be waited D. was told to b

Tiếng Anh Lớp 12: I_______ in the lounge for ten minutes. A.was told waiting B. was told to wait C.was telling to be waited D. was told to be waited, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ