Tiếng Anh Lớp 12: “I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill. A. Bill said that he had never been to Russia an

Tiếng Anh Lớp 12: “I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill. A. Bill said that he had never been to Russia and he thought he would go there the next year. B. Bill said that he would have never been to Russia and he thinks he would go there the next year. C. Bill said that he had never been to Russia and he thinks he will go there the next year. D. Bill said that he has never been to Russia and he thinks he would go there the next year., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ