Tiếng Anh Lớp 12: I’d prefer to do it on myself because other people make me nervous.             A. I’d prefer    B. on myself    C. other           D

Tiếng Anh Lớp 12: I’d prefer to do it on myself because other people make me nervous.             A. I’d prefer    B. on myself    C. other           D. make, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ