Tiếng Anh Lớp 12: How do you like your steak done?” _ “                                    .” A. I don’t like itB. Very littleC. Well doneD. Very much

Tiếng Anh Lớp 12: How do you like your steak done?” _ “                                    .” A. I don’t like itB. Very littleC. Well doneD. Very much, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ