Tiếng Anh Lớp 12: His poor English, he managed to communicate his problem very clearly. A. Because                             B. Even though

Tiếng Anh Lớp 12: His poor English, he managed to communicate his problem very clearly. A. Because                             B. Even though               C. Because of                 D. In spite of, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ