Tiếng Anh Lớp 12: ________ here for hours and I feel tired. A. I have stood B. I’m standing C. been standing D. I had been standing

Tiếng Anh Lớp 12: ________ here for hours and I feel tired. A. I have stood B. I’m standing C. been standing D. I had been standing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ