Tiếng Anh Lớp 12: He was successful in his career thanks to his parents’ support. A. But for his parents’ support, he wouldn’t have been successful in

Tiếng Anh Lớp 12: He was successful in his career thanks to his parents’ support. A. But for his parents’ support, he wouldn’t have been successful in his career. B. If his parents hadn’t supported him, he would have been successful in his career. C. Had it not been for his parents’ support, he wouldn’t be successful in his career. D. Had his parents supported him, he wouldn’t be successful in his career., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ