Tiếng Anh Lớp 12: He’s gone down to the corner shop _______ some milk. A. will get B. get C. to get D. getting

Tiếng Anh Lớp 12: He’s gone down to the corner shop _______ some milk. A. will get B. get C. to get D. getting, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ