Tiếng Anh Lớp 12: He couldn’t retake the exam because he missed too many lessons. A. He would retake the exam if he didn’t miss too many l

Tiếng Anh Lớp 12: He couldn’t retake the exam because he missed too many lessons. A. He would retake the exam if he didn’t miss too many lessons. B. He could have retaken the exam if he hadn’t missed too many lessons. C. If he missed too many lessons, he wouldn’t retake the exam. D. If he had missed too many lessons, he wouldn’t have retaken the exam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ