Tiếng Anh Lớp 12: Find the mistake in each of the following question. The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. A.

Tiếng Anh Lớp 12: Find the mistake in each of the following question. The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved. A. that B. effects C. on D. have been proved, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ