Tiếng Anh Lớp 12: Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D. Vietnam carried on an intensive programme f

Tiếng Anh Lớp 12: Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D. Vietnam carried on an intensive programme for its athletes, which included training in facilities, both home and abroad. A. carried on B. an C. its D. which, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ