Tiếng Anh Lớp 12: Do you know the girl …………………….. Tom is talking to? A. whom B. what C. which D. whose

Tiếng Anh Lớp 12: Do you know the girl …………………….. Tom is talking to? A. whom B. what C. which D. whose, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ