Tiếng Anh Lớp 12: Dan: “Pho is the most delicious food in Vietnam, don’t you think?” – Jenifer: “_______” A. The same to you.

Tiếng Anh Lớp 12: Dan: “Pho is the most delicious food in Vietnam, don’t you think?” – Jenifer: “_______” A. The same to you. B. Thanks for your compliment. C. Absolutely! D. You’re welcome!, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ