Tiếng Anh Lớp 12: Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others. A. product B. vision C. Asia

Tiếng Anh Lớp 12: Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others. A. product B. vision C. Asia D. accord, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ