Tiếng Anh Lớp 12: Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Whenever problems come up , we discuss them frankly and find solutions quic

Tiếng Anh Lớp 12: Choose A, B, C, or D that best completes each sentence. Whenever problems come up , we discuss them frankly and find solutions quickly. A. happen B. encounter C. arrive D. clean, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ