Tiếng Anh Lớp 12: Ben: “                                       ” – Jane: “Never mind.” A.  How nice the dress you’re wearing, Jane! B.  Congratulatio

Tiếng Anh Lớp 12: Ben: “                                       ” – Jane: “Never mind.” A.  How nice the dress you’re wearing, Jane! B.  Congratulations! How wonderful! C.  Would you mind going to dinner next Sunday? D.  Sorry for staining your carpet. Let me have it cleaned., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ