Tiếng Anh Lớp 11: Viết lại những câu sau đây: Sử dụng danh động từ hoàn thành: 1.Sam had not worked hard enough in his previous job. He regretted it. 2.t

Tiếng Anh Lớp 11: Viết lại những câu sau đây: Sử dụng danh động từ hoàn thành: 1.Sam had not worked hard enough in his previous job. He regretted it. 2.tony had rescued the kids from the fire people admired him for that. 3. I have seen him before.l remember that., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ