Tiếng Anh Lớp 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. We ha

Tiếng Anh Lớp 11: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. We have been trying to learn English for years. We haven’t succeeded yet. A. Although we have been trying to learn English for years, we haven’t succeeded yet. B. After we’ve been trying to learn English for years, we have succeeded. C. We haven’t succeeded yet since we have been trying to learn English for years. D. We have been trying to learn English for years, so we haven’t succeeded yet., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ