Tiếng Anh Lớp 11: In addition to ______, I do the washing up. A. I prepare dinner B. I am preparing dinner C. prepare dinner D .

Tiếng Anh Lớp 11: In addition to ______, I do the washing up. A. I prepare dinner B. I am preparing dinner C. prepare dinner D . preparing dinner, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ