Tiếng Anh Lớp 11: I will lend you some money, but you _________ pay it back to me next week. A. should B. have to C. must D. must

Tiếng Anh Lớp 11: I will lend you some money, but you _________ pay it back to me next week. A. should B. have to C. must D. mustn’t, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ