Tiếng Anh Lớp 11: Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting. Good friendship should be basing on mutual under

Tiếng Anh Lớp 11: Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting. Good friendship should be basing on mutual understanding . A . Good B. be basing C. on D . understanding, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ