Tiếng Anh Lớp 11: Choose the best answer to complete each sentence. A person or thing that is loved and admired very much is the ………….. A

Tiếng Anh Lớp 11: Choose the best answer to complete each sentence. A person or thing that is loved and admired very much is the ………….. A . ideal B. idea B . idea C. idol D . fan, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ