Tiếng Anh Lớp 11: A friend of mine phoned _______ me to a party. A. to invite B. inviting C. for invite D. for inviting

Tiếng Anh Lớp 11: A friend of mine phoned _______ me to a party. A. to invite B. inviting C. for invite D. for inviting, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 11: A friend of mine phoned _______ me to a party. A. to invite B. inviting C. for invite D. for inviting”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ