Tiếng Anh Lớp 10: This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. A. warm B . cold

Tiếng Anh Lớp 10: This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. A. warm B . cold C. cool D. wet, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ