Tiếng Anh Lớp 10: This is especially worrying when there are about 3,000 plants with values as medicines against cancer, AIDS, heart disease and many

Tiếng Anh Lớp 10: This is especially worrying when there are about 3,000 plants with values as medicines against cancer, AIDS, heart disease and many other sicknesses. A. annoying B. hurting C. caring D. fearing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ