Tiếng Anh Lớp 10: The larger the area of forest is destroyed,… . A. the most frequent natural disasters are B. the more frequent are natural

Tiếng Anh Lớp 10: The larger the area of forest is destroyed,… . A. the most frequent natural disasters are B. the more frequent are natural disasters C . the more frequently natural disasters occur D . the most frequently natural disasters occur, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ