Tiếng Anh Lớp 10: The headmaster has decided that three lecture halls ______ in our school next semester. will build B. will be built             C. are

Tiếng Anh Lớp 10: The headmaster has decided that three lecture halls ______ in our school next semester. will build B. will be built             C. are being built        D. will be building, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ