Tiếng Anh Lớp 10: The cat                  is named Tom. A.  under the table                    B. is under the table C. who is under the table

Tiếng Anh Lớp 10: The cat                  is named Tom. A.  under the table                    B. is under the table C. who is under the table         D. which under the table, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ