Tiếng Anh Lớp 10: Question 17 : My family and I often spend time ____________ television in the evening. A. seeing B. watching C. looking D. viewing

Tiếng Anh Lớp 10: Question 17 : My family and I often spend time ____________ television in the evening. A. seeing B. watching C. looking D. viewing, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Question 17 : My family and I often spend time ____________ television in the evening. A. seeing B. watching C. looking D. viewing”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ