Tiếng Anh Lớp 10: Linda is thanking Daniel for his birthday present. – Linda: “Thanks  for the book. I’ve been  looking for it for months.” Daniel: “__

Tiếng Anh Lớp 10: Linda is thanking Daniel for his birthday present. – Linda: “Thanks  for the book. I’ve been  looking for it for months.” Daniel: “____” A. You can say  that again B. Thank you for looking for lt C. I like reading books                                                 D. I’m glad you like it, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ