Tiếng Anh Lớp 10: It is the                     accident in the history of the city. A.badest            B. most bad          C. worse               D.

Tiếng Anh Lớp 10: It is the                     accident in the history of the city. A.badest            B. most bad          C. worse               D. worst, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ