Tiếng Anh Lớp 10: He                   out yesterday. His friend called many times but no one answered the phone. A.  must be

Tiếng Anh Lớp 10: He                   out yesterday. His friend called many times but no one answered the phone. A.  must be                                         B. must have been C. could have been                            D. should have been, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ