Tiếng Anh Lớp 10: He___ in love with a young German student. C. fell  D. reduced A. dropped  B. went

Tiếng Anh Lớp 10: He___ in love with a young German student. C. fell  D. reduced A. dropped  B. went, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ