Tiếng Anh Lớp 10: Had the advertisement for our product been better, more people would have bought it. A.  Not many people bought our product because i

Tiếng Anh Lớp 10: Had the advertisement for our product been better, more people would have bought it. A.  Not many people bought our product because it was so bad. B.  Our product was of better quality so that more people would buy it. C.   Fewer people bought our product due to its bad quality. D.  Since our advertisement for our product was so bad, fewer people bought it., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ