Tiếng Anh Lớp 10: Had I had a good degree, I could have worked in this company. A.  I wish I had a good degree and could work in this company. B.  I

Tiếng Anh Lớp 10: Had I had a good degree, I could have worked in this company. A.  I wish I had a good degree and could work in this company. B.  I didn’t have a good degree, so I didn’t work in this company. C.  Having a good degree, I would find a job in this company. D.  A good degree will help me find a job in this company., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ