Tiếng Anh Lớp 10: Due to the efforts of conservationists and environmentalists, few people are unaware the problems of endangered species.  A. ignorant

Tiếng Anh Lớp 10: Due to the efforts of conservationists and environmentalists, few people are unaware the problems of endangered species.  A. ignorant of B. well-informed of C. indifferent to D. adjustment to, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ